SALAD CÁ NGỪ – 59.000, SASHIMI THĂNG CÁ HỒI 89.000Đ

Nội dung áp dụng:
Salad Cá Ngừ – 59.000đ HOẶC Sashimi Thăn Cá Hồi – 5 miếng – 89.000đ
– Áp dụng lũy tiến ( Hóa đơn từ 299.000đ đến 499.000đ tặng 1 phần, hóa đơn từ 500.000đ đến 700.000đ tặng 2 phần)
Điều kiện áp dụng:
Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6
Không áp dụng cùng set, combo và CTKM khác.
Không áp dụng vào ngày Lễ, Tết theo quy định của SHC Việt Nam.
Địa điểm áp dụng:
Toàn hệ thống nhà hàng Maneki
1
Bạn cần hỗ trợ?